Voksne

Satser vedrørende voksne for 2021 efter lov om social service.

Ledsagelse og pasning

  kr. årligt kr. mdl.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)    
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum  937  
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
(lovens § 118, stk. 2)
   
2. Løn    24.115

 

Dækning af nødvendige merudgifter

  kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)  
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 567 kr. om måneden  0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 567 kr. til 1.592 kr. om måneden  1.061
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.593 kr. til 2.653 kr. om måneden  2.123
4. Dokumenterede merudgifter fra 2.654 kr. om måneden Fuld dækning af faktiske udgifter

 

Voksne, botilbud

  kr. årligt
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3)  
1. Betalingsandel 10 pct. af indkomst på eller under  216.900 
2. Betalingsandel 20 pct. af indkomst over  216.900 
3. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister   47.100
4. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 500 kr. årligt ved indkomst under  198.700
5. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 1.000 kr. årligt ved indkomst på eller over  198.700
6. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.432

 

Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)

   kr. døgn
Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3)  
1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  89
2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  93