Børn og unge

Satserne vedrørende børn og unge for 2024 efter barnets lov.

Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

    kr. årligt     kr. mdl.
Merudgiftsydelse (lovens § 86, stk. 3)                    
1. Minimum, merudgifter  5.519  
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet den 1. januar 2011 eller senere (lovens § 87, stk. 3)    
2. Loft over beregningsgrundlag    35.247
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet den 1. januar 2011 eller senere    
3. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, årlig regulering af ydelsen og af ydelsesloftet: 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten for 2024 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1101 af 21. august 2023.    
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011    
4. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, årlig regulering af ydelsen: Satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Satsreguleringsprocenten for 2024 er fastsat i bekendtgørelse nr. 1101 af 21. august 2023.    
Ledsagelse (lovens § 89, stk. 5)    
5. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 1.005  
Hjemmetræning, træningsredskaber m.v. (lovens § 85, stk. 6)    
6. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber m.v. maksimum  706.600  

Børn og unge, døgnophold

  kr. årligt kr. døgn
Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen 
(lovens § 187)
   
1. Indtægtsgrænse  155.900  
2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)    30.960   
3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)    61.920   
Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lovens § 197)    
1. Under 10 år, pr. barn     206 
2. Over 10 år, pr. barn     221 
3. For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted     190