Voksne

Satserne vedrørende voksne for 2022 efter lov om social service.

Ledsagelse og pasning

  kr. årligt kr. mdl.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)    
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum  948  
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
(lovens § 118, stk. 2)
   
2. Løn    24.406

 

Dækning af nødvendige merudgifter

  kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)  
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 574 kr. om måneden  0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 574 kr. til 1.611 kr. om måneden  1.074
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.612 kr. til 2.685 kr. om måneden  2.148
4. Dokumenterede merudgifter over 2.685 kr. om måneden Fuld dækning af faktiske udgifter

 

Voksne, botilbud

  kr. årligt
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3)  
1. Betalingsandel 10 pct. af indkomst på eller under  219.500 
2. Betalingsandel 20 pct. af indkomst over  219.500 
3. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister   47.700
4. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 500 kr. årligt ved indkomst under  201.100
5. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 1.000 kr. årligt ved indkomst på eller over  201.100
6. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.497

 

Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)

   kr. døgn
Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3)  
1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  91
2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  94