Hjælpemidler

Satserne vedrørende hjælpemidler for 2023 efter lov om social service.

Hjælpemidler og biler

   kr. årligt  kr. én gang
Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)    
1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg    3.150
Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5)    
2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling     980
3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling     540
4. Almindeligt fodtøj, tilskud     1.600
Synshjælpemidler, der udleveres af Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5)    
5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige    1.600
6. Natkikkert    6.800
7. Lupbriller    4.500
8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer    9.500
9. Brilleglas og stel, almindelige styrker    3.650
10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker    5.800
11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende    2.000
12. Filterglas med styrke    4.300
13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve    5.500
14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser    7.100
15. Akryløjenproteser    10.850
Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4)    
16. Bilstøtte, lån, max     206.000  
17. Bilstøtte, indkomstgrundlag   245.000  
18. Bilstøtte, automatgear (beløbet er her afrundet til 2. decimal)    28.571,14