Voksne

Satser vedrørende voksne for 2020 efter lov om social service.

Ledsagelse og pasning

  kr. årligt kr. mdl.
Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)    
1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum  919  
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
(lovens § 118, stk. 2)
   
2. Løn    23.573

 

Dækning af nødvendige merudgifter

  kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)  
1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 556 kr. om måneden  0
2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden  1.040
3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden  2.081
4. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden Fuld dækning af faktiske udgifter

 

Voksne, botilbud

  kr. årligt
Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3)  
1. Betalingsandel 10 pct. af indkomst på eller under  212.000 
2. Betalingsandel 20 pct. af indkomst over  212.000 
3. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister   46.000
4. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 500 kr. årligt ved indkomst under  194.200
5. Nedsættelse af kompensationsbeløbet med 1.000 kr. årligt ved en indkomst på eller over  194.200
6. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten  5.325

 

Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)

   kr. døgn
Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3)  
1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  88
2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  91