Finansiering og takster

Finansiering og takster for 2024 efter lov om social service og barnets lov.

Den centrale refusionsordning

  kr. pr. år
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 i lov om social service  
Ingen refusion af udgiften på:  910.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over:  910.000 
Refusion på 50 pct. af udgiften over:  1.780.000 
Refusion på 75 pct. af udgiften over:  2.250.000
Den centrale refusionsordning efter § 198 i barnets lov  
Ingen refusion af udgiften på:  910.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over:  910.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over:  1.780.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over:  2.250.000

Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

  kr. årligt
1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (barnets lov § 195, stk. 4, nr. 3) (kriminalpræventiv takst) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  1.652.253
2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (barnets lov § 195, stk. 4, nr. 4) (beløbet er afrundet til nærmeste hele kr.)  1.652.253