En frivillig social organisation

Betegnelsen frivillig bruges om de foreninger, der organiserer den frivillige indsats. Desuden er de frivilligt grundlagt, hvilket betyder, at organisationen eller foreningen er fri til at opstå og nedlægge sig selv.

Frivillige sociale foreninger/organisationer er desuden kendetegnet ved, at den ikke drives med henblik på at give et økonomisk overskud. Et eventuelt økonomisk overskud investeres i organisationen og anvendes i overensstemmelse med organisationens formål. Endelig er organisationen baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Det kan betyde, at bestyrelsen og/eller organisationens konkrete aktiviteter er baseret på ulønnet arbejdskraft.

Den frivillige sociale sektor rummer flere forskellige former for organisering af den frivillige indsats. I tabellen nedenfor kan ses de forskellige muligheder for at kombinere frivillig og lønnet indsats:

Forskellige kombinationer af lønnet og frivillig indsats Eksempler på lokale foreninger Eksempler på større moderorganisationer
Kun lønnet indsats (med undtagelse af bestyrelsesarbejde). Børnehave oprettet af lokal forældrekreds – drevet som selvejende institution. Selvejende daginstitution under Dansk Røde Kors.
Primært lønnet indsats, hvor frivillige yder en supplerende indsats. Enkeltstående selvejende plejecenter. Plejecenter drevet som selvejende institution under Danske Diakonhjem.
Frivillig indsats/lønnet indsats af omtrent samme omfang. De fleste kvindekrisecentre drevet som selvejende institutioner. Sociale caféer drevet af KFUM’s Sociale Arbejde som selvejende institutioner.
Udelukkende frivillig indsats. Lokale rådgivninger og de fleste frivillighedsformidlinger. Lokale besøgstjenester under Ældre Sagen.

Den Sociale Vejviser

Der findes ingen præcise opgørelser over antallet af frivillige sociale organisationer i Danmark. Den Sociale Vejviser indeholder ca. 350 landsdækkende frivillige sociale organisationer. Den er udarbejdet af  Center for frivilligt socialt arbejde  og opdateres årligt. Du kan finde Den Sociale Vejviser på  www.frivillighed.dk .