Forsikring

Hvis du laver frivilligt arbejde, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du er forsikret, hvis du skulle komme til skade eller komme til at gøre skade på andre i forbindelse med det frivillige arbejde.

Der er to typer af forsikringer, som kan være relevant for dig som frivillig:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ulykkes- og ansvarsforsikring

Kommunerne har i dag kun mulighed for at tegne forsikring for borgere, der udfører frivilligt arbejde i arbejdsskadesikringslovens forstand, mens frivillige indsatser ikke med de nuværende regler kan forsikres af kommunens. For frivillige i foreninger er det muligt at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats.

Arbejdsskadeforsikring

Personer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, er arbejdsskadesikret på lige fod med personer, der udfører lønnet arbejde. Det følger af § 2 i lov om arbejdsskadesikring, som udtrykkeligt medtager ulønnet arbejde. Arbejdsgiveren kan være en virksomhed eller en forening. Ved tilskadekomst som følge af frivilligt arbejde, vil den frivillige dermed være berettiget til erstatning efter lovens regler på lige fod med personer, der kommer til skade under lønnet arbejde.

Det er dog en forudsætning, at der er tale om arbejde i en arbejdsgivers tjeneste. Nedenfor følger et eksempel på frivilligt arbejde, hvor der er arbejdsskadesikring, og et eksempel, hvor der ikke er det.

  • en borger, der kom til skade i forbindelse med frivillig indsamling for Kræftens Bekæmpelse, var sikret efter arbejdsskadeloven, da indsamlingen kunne sidestilles med arbejde i Kræftens Bekæmpelses interesse
  • en besøgsven tilknyttet Dansk Røde Kors´ besøgstjeneste var ikke sikret, da besøgstjeneste anses for en social humanitær aktivitet, som ikke kan sidestilles med arbejde i arbejdsskadeforsikringslovens forstand

Du kan læse mere om reglerne for arbejdsskadeforsikring ved at følge linket til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Ulykkes- og ansvarsforsikring

Under udførelsen af nogle former for frivilligt arbejde kan du risikere at pådrage dig en skade, der ikke nødvendigvis vil være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Hvis du udfører frivilligt arbejde, der ikke er dækket af arbejdsskadeforsikring, kan du være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring. 

Du kan finde flere oplysninger om forsikringer og frivilligt arbejde på CFSA's hjemmeside.

Hvis du har yderligere spørgsmål i relation til ovenstående, kan du rette henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, der kan kontaktes på mail  eller på telefon 72 20 50 00.