Overførselsindkomster

Hvis du modtager dagpenge eller efterløn, kan du under visse betingelser være frivillig, uden at det medfører fradrag i din ydelse.

Om frivilligt arbejde medfører fradrag i din ydelse, afhænger af, om den frivillige indsats kan udbydes som almindeligt lønarbejde eller ej.

En frivillig aktivitet, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i dine dagpenge eller din efterløn. Det kan fx være indsamlinger til nødhjælpsorganisationer eller en frivillig indsats som fx spejderleder og besøgsven.

Frivilligt, ulønnet arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører nogle gange fradrag i dine dagpenge eller din efterløn. Læs mere om, hvad der gælder som frivilligt, ulønnet arbejde her

Den overordnede skelnen mellem frivillig aktivitet og arbejde fremgår af tabellen nedenfor:

Arbejdsform

Indflydelse på ydelse

Aktivitet

Opgaver, som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde.

Kan udføres i ubegrænset omfang uden fradrag i ydelsen.

Arbejde

Arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse.

Som udgangspunkt fradrag i ydelsen fra første time.

Arbejde, der vedrører andre former for arbejdsopgaver.

Fradrag i ydelsen efter 4 timer (4-timersreglen).


Kontakt din a-kasse

Du skal oplyse din a-kasse om dit frivillige arbejde.

Det er vigtigt at huske, at du som dagpengemodtager skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid, selv om du udfører frivilligt arbejde.

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du har brug for flere oplysninger om dine muligheder for at udføre frivilligt arbejde, mens du modtager dagpenge eller efterløn.

De samme regler om fradrag for frivilligt arbejde gælder, hvis du modtager fleksydelse.

Hvis du har spørgsmål i relation til ovenstående, kan du henvende dig hos Beskæftigelsesministeriet, der kan kontaktes på mail   eller på telefon 72 20 50 00.