§ 18-redegørelser

§ 18 redegørelserne er et årligt statistisk tilbageblik på kommunernes fordeling af § 18 midler til frivillige sociale organisationer.

Ankestyrelsen står for at udarbejde § 18-redegørelserne.
Redegørelserne består af en kvantitativ analyse af støtten til dent frivillige sociale indsats og de støttede frivillige foreninger. 

Find § 18-redegørelsen for 2013 og 2014 i boksen er på siden.

Samarbejde mellem kommunerne og de frivillige er også belyst i årsrapporten over den frivillige sociale indsats for 2014.

Læs rapporten her: