Betingelser for § 18-støtte

Ifølge § 18 i lov om social service er det den enkelte kommune, der fastsætter rammerne for samarbejdet med de lokale frivillige sociale organisationer. Denne formulering udtrykker en generel forpligtelse til at samarbejde. Det er derfor op til en lokal politisk afgørelse at prioritere, hvilke områder og aktiviteter der skal have støtte.

Samarbejdet skal først og fremmest være lokalt.

Vejledningen til § 18 i lov om social service nævner, at samarbejdet bør sigte mod lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af landsorganisationer eller andre frivillighedsinitiativer af mindre formaliseret art.

Den frivillige indsats skal være kernen

Der er ingen aktiviteter eller projekter, der på forhånd er garanteret eller udelukket fra at modtage § 18-støtte. Det er derimod en betingelse for at modtage støtten, at det er den frivillige indsats, der er kernen i projektet.