Fremleje, overdragelse og opsigelse

Her kan du læse mere om fremleje, overdragelse og opsigelse af private lejeboliger.

Fremleje (videreudlejning) og bytte

For lejere i private lejeboliger gælder der regler, som giver én ret til at fremleje (videreudleje) og bytte lejeboligen.

Overdragelse

Som udgangspunkt kan en lejer ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af et lejemål til andre end medlemmer af egen familie. Der er dog en række tilfælde, hvor lejeren har krav på at kunne overlade brugen af det lejede til andre.

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

De allerfleste lejeaftaler indgås uden tidsbegrænsning. Det vil sige, at lejeren som udgangspunkt kan blive boende, så længe han eller hun ønsker det. Der findes dog regler i lejelovgivningen, som giver udlejeren mulighed for at opsige eller ophæve lejeaftalen.

Huslejenævn og klagemuligheder

Bliver lejeren uenig med udlejeren om forhold vedrørende lejekontrakten, er det muligt at klage til huslejenævnet.

Beboerrepræsentation

Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen for de mindre ejendomme og beboerrepræsentation for de større ejendomme.

Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme

Lejeloven indeholder mulighed for at frakende ejeren retten til at administrere egne ejendomme, hvis ejeren ikke følger lejelovgivningens regler.

Anvisning og udlejning

Modsat almene familieboliger, almene ungdomsboliger og støttede private ungdomsboliger findes der ingen regler for udlejning af private udlejningsboliger.

Udlejning af enkeltværelser

Man kan udleje et værelse i sin egen bolig, hvad enten man ejer eller lejer sin bolig.