Lejekontrakt

En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning.

En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal laves skriftligt, når en af parterne ønsker det.

Lejelovens vilkår gælder for lejemålet, når parterne ikke har aftalt andet. Lejeloven indeholder dog en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.

Når man underskriver en lejeaftale, kræver udlejeren normalt, at lejeren betaler et depositum og/eller nogle måneders husleje forud.

Standardlejekontrakt

For det private udlejningsbyggeri kan man benytte Typeformular A, 10. udgave, som kan bruges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Blanketten bruges når lejere af almene beboelseslejligheder fremlejer hele eller dele af lejligheden.

Formularen åbnes og udfyldes i den seneste version af Adobe Reader. Mac-brugere skal således være opmærksomme på, at formularen ikke kan udfyldes i Mac´s egen billedfremviser.