Køb og salg

Her kan du læse mere om køb og salg af andelsboliger.

Generelt om køb og salg af andelsboliger

Andelsboligloven angiver de overordnede rammer for handel med andelsboliger.

Hvad må andelen koste?

Værdiansættelse og maksimalpris for en andelsbolig reguleres af andelsboligloven samt af den enkelte forenings vedtægter.

Vejledning om udlevering af nøgleoplysninger

Vejledning til andelsboligforeningerne og deres rådgivere om udlevering af nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger.

Lån med pant i andelen

De enkelte andelshavere har siden 1. februar 2005 kunnet optage lån med pant i deres andel. Da realkreditlån kun kan optages med pant i fast ejendom kan andelshaveren, der blot har brugsret til sin andelslejlighed, ikke optage realkreditlån.