Regnskabsaflæggelse i andelsboligforeninger

I regnskabet skal foreningen redegøre for sine indtægter, omkostninger og drift. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og eventuelle noter.

Årsregnskabet har to funktioner:

  • At vise, hvordan foreningens penge er blevet brugt i årets løb (resultatopgørelse)
  • At vise, hvordan foreningens økonomi har det (status)

Det følger af andelsboligloven, at sælgeren af en andelsbolig skal udlevere et årsregnskab til køberen inden aftalens indgåelse. Når dette regnskab skal udarbejdes, skal reglerne i årsregnskabsloven følges.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til andelsboligforeninger, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Vejledningen indeholder også et modelregnskab for andelsboligforeninger. Ministeriet tilråder, at andelsboligforeningerne anvender modelregnskabet.


Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for brugerne.

Derfor har vi udarbejdet en vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabsloven. Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt "modelregnskab", som det anbefales at bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.

Find vejledningerne i boksen til højre.


Læs mere om andelsboligforeningens regnskabsaflæggelse og indregning af swapaftaler i andelsværdien i ministeriets rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler, som du finder i boksen til højre under regnskabsvejledningerne.