Vedligeholdelse og forbedringer

Her kan du læse mere om regler og krav til vedligeholdelse og forbedringer af private lejeboliger.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er det arbejde, som udlejeren gennemfører for at opretholde ejendommen i den stand, som lejerne efter lejeaf­talen og lov­giv­ningen har krav på.

Vedligeholdelsesplaner

Private udlejere har pligt til at udarbejde 10-årsplaner for vedligehold af ejendommen.

Forbedringer

Forbedringer er det arbejde, som udlejeren gennemfører, og som forbedrer det lejedes værdi.