Energiforbedringer og grøn byfornyelse

Her kan du læse mere om energiforbedringer og grøn byfornyelse.

Totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Bestemmelserne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer er en måde at beregne lejeforhøjelse på ved gennemførelse af energiforbedringer i private udlejningsejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i kapitel 6 a i byfornyelsesloven. Ordningen bygger grundlæggende på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i byfornyelsesloven.

Love og bekendtgørelser