Anvisning og udlejning

Modsat almene familieboliger, almene ungdomsboliger og støttede private ungdomsboliger findes der ingen regler for udlejning af private udlejningsboliger.

I mange tilfælde har ejendomsadministratorer og ejere, som fx pensionskasser mv., oprettet ventelister, som man kan blive skrevet på, hvis man ønsker at leje en bolig i et område, der er fuldt udlejet. Det er dog helt op til udlejer selv at bestemme, om ventelisten skal følges.

Kommunal anvisning til private udlejningsejendomme

Kommuner kan indgå aftale med en privat udlejer om kommunal anvisning til dennes boliger med henblik på at løse kommunens boligsociale problemer.

Anvisningen kan højst omfatte hver fjerde ledige bolig i ejendommen. Det er muligt indenfor denne ramme, at indgå aftale om at anvisningen angår et bestemt antal lejligheder i ejendommen. Derved kan kommunen sikre sig, at få anvisning til den type bolig, der bedst dækker dens behov i forhold til ansøgergruppen En aftale om anvisning skal mindst omfatte 2 lejligheder, og ejendommen det vedrører mindst have 8 lejligheder.

Kommunalbestyrelsen skal offentligt opfordre samtlige ejere af private udlejningsejendomme om at byde ind fx ved annoncering i dagspressen med henvisning til kommunens hjemmeside om yderligere information om ordningen. En aftale med en privat udlejer kan højst have en periode af 6 år, og der kan efterfølgende ikke indgås en ny aftale med denne ejer.

Kommunen udbetaler en godtgørelse for de lejligheder den råder over med et beløb fastsat af kommunen, med statslig refusion. Den statslige refusion af godtgørelsen kan maksimalt udgøre 30.000 kr. pr. lejlighed.