Økonomi og jura

Her kan du læse mere om økonomiske og juridiske spørgsmål, der relaterer sig til andelsboliger.

Regnskabsaflæggelse i andelsboligforeninger

I regnskabet skal foreningen redegøre for sine indtægter, omkostninger og drift. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse, en balance og eventuelle noter.

Låneoptagelse i en andelsboligforening

Andelsboligforeninger kan optage lån til køb af ejendomme eller til fx vedligeholdelse eller ombygning.

Brug af valuarvurderinger

En andelsboligforening kan gøre brug af en valuarvurdering til at værdiansætte foreningens ejendom. Læs hvilke krav, lovgivningen stiller til udarbejdelsen af vurderingen.

Renteswaps i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningers anvendelse af renteswap har påkaldt sig opmærksomhed de senere år.

Juridiske rammer

En privat andelsboligforening er en forening af beboere, der i fællesskab køber, ejer og driver den ejendom, de bor i. Ved køb af en andel i en privat andelsboligforening bliver man medlem af foreningen og medejer af andelsboligforeningens ejendom. Den enkelte andelshaver har brugsret til en konkret andelsbolig i foreningen.

Normalvedtægt for andelsboligforeninger

Normalvedtægten er et lovfæstet, vejledende udkast til andelsboligforeningers vedtægter. En andelsboligforening kan vælge at benytte normalvedtægten eller udarbejde egne, særlige vedtægter.