Normalvedtægt for andelsboligforeninger

Normalvedtægten er et lovfæstet, vejledende udkast til andelsboligforeningers vedtægter. En andelsboligforening kan vælge at benytte normalvedtægten eller udarbejde egne, særlige vedtægter.

Vejledende vedtægt

Andelsboligloven indeholder ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen og dens medlemmer. Sådanne bestemmelser findes derimod typisk i foreningens vedtægter.

Efter § 7 i andelsboligloven udarbejder Økonomi- og erhvervsministeren en vejledende normalvedtægt for en andelsboligforening. Det forhold, at normalvedtægten er vejledende, betyder, at det er frivilligt for andelsboligforeningerne, om de vil anvende den eller udarbejde individuelle vedtægter.

Anvendelse af normalvedtægten

Anvendelse af normalvedtægten eller individuelle vedtægter besluttes på en generalforsamling.

Det står den enkelte andelsboligforening frit for, om den vil anvende normalvedtægten i sin helhed eller kun dele heraf. Det er således op til den enkelte forening at vurdere, om der er særlige forhold i foreningen, som nødvendiggør særlige bestemmelser på nogle områder.