Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand består af en række forskellige typer af hjælp og støtte i forhold til forskellige opgaver, borgere med handicap eller særlige sociale problemer ikke selv kan klare.

Kommunen skal tilbyde socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 til mennesker med betydelige handicap eller særlige sociale problemer.

Man har mulighed for at få socialpædagogisk bistand, når man har behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til vedligeholdelse eller udvikling af færdigheder, så man kan leve sit liv så selvstændigt som muligt.

Den socialpædagogiske bistand kan bestå af rådgivning, som er forebyggende og støttende i forhold til sociale, praktiske og personlige aspekter af den enkeltes liv.

Socialpædagogisk bistand kan også omfatte støtte, herunder ledsagelse, i forbindelse med fx ferie, fritids- og kulturaktiviteter.