Hjælpemidler og forbrugsgoder

Borgere med varigt nedsat funktionsevne kan søge om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Formålet med støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er, at borgeren skal kunne leve så normalt og selvstændigt som muligt uden bistand fra andre i dagligdagen.

Støtte til hjælpemidler vil blive givet uden egenbetaling for borgeren. Støtten omfatter hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Støtte til forbrugsgoder vil som hovedregel blive givet med 50 pct. af prisen på et standardforbrugsgode.